Mate zalusk na tepelne cerpadlo vzduch voda

Máte zálusk na tepelné čerpadlo vzduch voda?

Tepelná čerpadla vzduch voda se dnes používají mnohem častěji než před několika lety. V nových budovách se tepelné čerpadlo vzduch voda vyplatí téměř vždy, zatímco ve starých budovách záleží na stavu budovy. Zajímá vás, jaký je princip fungování tepelného čerpadla vzduch voda?

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch voda

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch voda je podobný jako u chladničky, která odebírá teplo z potravin. Aby mohlo tepelné čerpadlo vzduch voda odebírat teplo ze svého okolí, potřebuje hnací energii ve formě elektřiny. Získané teplo je pak absorbováno chladivem, které se při nízkých teplotách odpařuje. V dalším kroku se pára stlačuje, dokud se její teplota nezvýší na úroveň dostatečnou pro ohřev. Nakonec se teplo z páry odvádí do topného okruhu a chladivo opět zkapalní.

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch vzduch

Funkce tepelného čerpadla vzduch vzduch se od jiných zařízení, jako je například tepelné čerpadlo vzduch voda, liší tím, že nevyžaduje chladicí okruh. Místo toho se u tepelného čerpadla vzduch vzduch k nasávání venkovního vzduchu používají ventilátory, které pak ohřívají použitý vzduch v místnosti. To se provádí pomocí deskového výměníku tepla uvnitř čerpadla. Takto ohřátý vzduch pak prochází dalším ohřívačem přiváděného vzduchu, který ještě více zvyšuje jeho teplotu, až je nakonec přiváděn do speciálního větracího systému v obytném prostoru. Tento systém vyhání vzduch z místnosti ven poté, co bylo teplo odebráno.

Pro bližší informace se obraťte na firmu KSK spol.s r.o., která dodává a realizuje do bytů, rodinných domů, kanceláří, státních institucí nebo hal dodávky, montáže a servis vzduchotechniky, tepelných čerpadel vzduch vzduch a tepelných čerpadel vzduch voda i montáže a servis klimatizace.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup