Pojištění majetku nebo domácnosti? Tápete?

Stát se to může i vám: Přijde vichřice a kroupy vám poničí střechu a vybavení na zahradě, přepětí v síti vám zničí elektrospotřebiče, prasklé potrubí zničí nábytek anebo ještě hůře, „navštíví“ vás zloději, kteří si donesou vše, co se jim zlíbí. Jedinou možnou ochranou proti těmto a ještě mnoha dalším událostem je řádné pojištění. Nevíte, jaké? Máme pro vás přehled 2 základních.

Pojištění majetku

Pojištění majetku nabízí v současné době všechny tuzemské pojišťovny. Nabídky se liší podmínkami a hlavně také cenou (k jejímu srovnání pomůže kalkulačka pojištění majetku). Důležité je vědět, že pojištění majetku se vztahuje na věci movité (elektrospotřebiče, nábytek, osvětlení, cennosti, peníze a další věci, které máte doma) i nemovité (budovy, stavební součásti i materiál, rostlinné kultury, bazén a jiné vybavení zahrady apod.).

ibic.cz_online_ergo_cz_01Rozsah krytí musí vždy být přesně definován ve smlouvě, stejně tak jako pojistné události. Pojišťovny vyplácí kompenzaci za zničení či poškození věcí přírodními živly, zloději i při jiných událostech. Výhodné je, že některé pojišťovny (např. ERGO pojišťovna, a.s.) nabízí i pojištění majetku a odpovědnosti zároveň. Navíc jako bonus k pojistce dává i pojištění odpovědnosti do 3 000 000 Kč. Takže budete „kryti“ i v případě, pokud způsobíte svým chováním druhé osobě škodu na majetku či zdraví.

ibic.cz_online_ergo_cz_02Pojištění domácnosti

Pojištění domu a domácnosti se vztahuje pouze na movité věci, které máte doma. Jedná se o nábytek, spotřebiče, peníze a cennosti, zvířata a třeba i anténové systémy. V některých případech pojistka zahrnuje i stavební součásti, které přiléhají k vnitřním prostorám. Pojistnou událostí je v tomto případě poničení či zničení věcí jako následek řádění přírodních živlů, přepětí v síti, mrazu, prasklého potrubí, loupeže, vandalismu apod. Více se o tomto pojištění dozvíte zde.

Nepodceňujte pojištění, nikdy nevíte, co se může přihodit! Pokud ho nemáte, sjednejte si ho co možná nejdříve!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup