procare medical

Jak domácí zdravotní péče získala na důležitosti

To, že naše populace stárne, s sebou bohužel přináší i to, že o mnohé seniory je potřeba pečovat, i když jsou doma a nevyžadují zrovna pobyt v nemocničním nebo zdravotnickém zařízení. I když domácí zdravotní péče není určena výhradně seniorům, zejména pro ně je možností, jak zůstat doma, a přitom moci čerpat odborné zdravotní služby. Obzvláště v období pandemie koronaviru jsme se všichni obecně zaměřili na své zdraví ale také na to, abychom se, pokud možno, vyhnuli nemocničním zařízením. Samozřejmě ne pro každého pacienta je domácí zdravotní péče optimální variantou. Právě proto tento způsob léčby doporučuje a předepisuje ošetřující lékař.

Domácí zdravotní péče má obrovský vliv na pohodu, tedy i psychiku, pacienta. Ten navíc není vystaven riziku nemocničních nákaz, které se přese všechno úsilí v nemocnicích stále vyskytují. Dalším benefitem domácí zdravotní péče je i uvolnění tolik potřebných nemocničních lůžek pro těžší a akutnější pacienty. A právě proto je využívá domácí zdravotní péči stále více a více pacientů.

Jak už jsme zmínili výše, domácí zdravotní péče je určena pacientům v kterémkoli věku. Od miminek, přes adolescenty a lidi v produktivní věku, až po seniory. Nicméně právě u seniorů se tento způsob léčby velmi osvědčuje. Starší lidé často lpějí na svém domácím prostředí a prospívají v něm mnohem lépe.

Doba jde nezadržitelně kupředu a domácí zdravotní péče už dávno nezajišťuje pouze převazy a odběry krve. Ty jsou samozřejmě důležité, ale specializované agentury jsou schopny zajistit i velmi náročné úkony jako je domácí parenterální výživa,  domácí umělá plicní ventilace nebo domácí hemodialýza. V těchto případech se můžete obrátit na agenturu ProCare Medical, která patří mezi špičkové poskytovatele domácí zdravotní péče, která má pobočky v osmi krajích ČR a která zajišťuje opravdu široké portfolio služeb včetně převozů plně vybavenými sanitkami.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup