Čistička odpadních vod do RD, chat nebo penzionů

Malé domácí čističky jsou určeny pro biologicko-mechanické čištění odpadních vod z rodinných domů, chalup nebo třeba i penzionů, hotelů a podobně. Taková ČOV může dokonale nahradit méně pohodlný septik nebo jímku. Využívá se ve většině případů pro čištění splaškových vod. Rodiny si ji pořizují především pro minimální náklady na provoz a poměrně rychlou návratnost investice. Existuje prostě celá řada důvodů, proč jsou nyní tolik populární. Pokud jste se pro pořízení ČOV rozhodli také vy, hned si řekneme, co to obnáší.

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho druhů čistíren, které mají odlišné funkce nebo vlastnosti, je dobré se nejdříve velmi dobře seznámit s místem a objektem, kam má ČOV přijít. Každá lokalita je totiž velmi specifická, co se týče struktury, kanalizace, místních podmínek nebo třeba i postoji úřadů k takovému zařízení.

Následně, jakmile je jasné, který druh a typ ČOV pořídit, musí být zhotovena projektová dokumentace. Tu si bohužel nelze stáhnout nikde z internetu, ani ji pravděpodobně nezhotovíte sami. Na to musíte mít šikovnou projekční kancelář, která vám ji připraví kvalitně a tak, aby byla následně přijata i ze strany kontrolních orgánů, které vyřizují povolení.

Povolení se pak právě musí vyřídit na úřadech. Doba, jakou si takové povolení vyžaduje, se liší podle místa a úřadu, také ale třeba podle toho, jak čistička bude fungovat nebo jak se bude zbavovat odpadních vod. Tohle všechno je něco, co vám poví odborník, se kterým instalaci ČOV diskutujete.

Cena pořízení ČOV se dá rozdělit na investici do samotného zařízení a pak na investici do projektové dokumentace, servisu a vyřízení formalit. U prvního záleží na specifické situaci, ve které se nacházíte, a u druhého zase u zvolené firmy. Firma ZAKRA např. vyřizuje ČOV v hladině 5 až 8 tisíc korun.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup